Thursday, June 28, 2007

Kemuliaan dan Kebahagiaan Kita


Di mana saja kemuliaan dan kebahagiaan manusia termasuk diri kita terletak diatas ketaatan kita kepada perintah Allah mengikut cara Rasullullah sa.w.

Bila-bila masa pun, aksi itu bukti. Laksanakanlah ketaatan. Janganlah mencari alasan untuk tidak taat.

Kearah Dunia ADIL & SEJAHTERA

No comments: