Monday, February 05, 2007

Matlamat Hidup Kita

Life without purpose is like a ship without a rudder, tossed here and there upon the sea of life. Hidup kita perlu ada matlamat.

Allah telah tetapkan matlamat di jadikan manusia ialah untuk beribadah kepadaNya. Pastikan setiap sesuatu yang kita lakukan bermula dari bangun tidur pagi sampai tidur semula pada malam hari, sepanjang hidup kita, bertepatan dengan maksud beribadah kepadaNya.

No comments: