Tuesday, December 15, 2009

Doa Perlindungan dari 5 Bencana

Doa Perlindungan dari Bencana

Bacalah 3 kali pagi dan petang:

Bismillaahi ‘alaa diinii wanafsii wawaladii wa-ahlii wamaalii 

Terjemahan: Dengan nama Allah, (aku memohon perlindungan) mengenai agamaku, hidupku, anak-anakku, keluargaku dan kekayaanku.

Fadhilat

Hadhrat Ma'qal bin Yasaar r.anhu meriwayatkan: Sekali saya mengungkapkan kebimbangan saya kepada Rasulullah s.a.w. terhadap LIMA perkara dalam hidup saya. 
Saya takut bahawa saya akan menyeleweng daripada Siraatul-Mustaqiem (jalan yang lurus). 
Yang kedua adalah mengenai HIDUP saya. Saya takut bahaya atau penyakit akan menimpa saya. 
Yang ketiga adalah tentang ANAK-ANAK saya bahawa mereka akan menderita kerugian ke atas Agama atau duniawi. 
Kebimbangan keempat adalah mengenai ISTERI saya, bahawa dia juga mungkin menderita kerugian fizikal ataupun kerohanian/spiritual. 
Kebimbangan kelima saya adalah mengenai KEKAYAAN saya, takut berlaku berlaku kehilangan pendapatan atau harta benda.
Selepas mendengar kebimbangan saya, Rasulullah s.a.w. mengajarkan doa di atas (Kanzul Ummal, Volume 2. Page 636).

Punca: E-buku ‘Essential Duas in the life of a Muslim’, Edisi Keempat, May 2007, susunan Jamiatul Ulama (KZN), Taklimi Board, 4 Third Avenue, P.O. Box 26024, Isipingo Beach, 4115 South Africa. Doa No. 105, ms 69-70. http://www.enjoyislam.com/duas/Essential_Duas.pdf

No comments: