Monday, September 03, 2012

Amalkan Doa Sewaktu Sakit

Kepada kawan-kawan kita yang sakit, please AMALKAN pesanan dari Nabi SAW seperti berikut:.

Jika pesakit membaca doa berikut:
1. Laa ilaaha illallahu Allahu akbar
2. Laa ilaaha illallahu wahdahu laa syariikalah
3. Laa ilaaha illallahu lahul mulku walahul hamdu
4. Laa ilaaha illallahu walaa haula walaa quwwata illa billah
ia akan diselamatkan daripada api neraka. (lihat sampai habis).

Rujukan:
Mufti EMH Salajee (2003). Sunnah Harian. Johor Bahru : Jahabersa. Bab 44 Sunnah Berkaitan  Sakit dan Rawatannya. Muka surat 166 dan 167.

Imam Habib Abdullah Haddad (1982). Alih bahasa Syed Ahmad Semait. Singapura : Pustaka Nasional. muka surat 61. Tambahan ialah Laa ilaaha illallahu WAllahu akbar
BUKAN Laa ilaaha illallahu Allahu akbar.

Maulana Muhammad Yusuf  Al-Kandahlavi (2003). Muntakhab Ahadith. Alih bahasa Muhammmad Qosim At Timori. Batam: Team Jami’atul Ulum Ar-Rahman. Edaran Jahabersa, Johor Bahru. Muka surat 325 dan 326. Tambahan ialah  bacaan Laa ilaaha illallahu wallahu akbar bukan Laa ilaaha illallahu Allahu akbar sebagai bacaan baris pertama, dan bacaan Laa ilaaha illallahu wahdah sebagai bacaan baris kedua, diikuti dengan bacaan 3 kalimah yang sedia.

Oleh itu dengan mengunapakai ketiga-tiga buah buku diatas, doa yang lengkap adalah seperti berikut:

1. Laa ilaaha illallahu wallahu akbar
2. Laa ilaaha illallahu wahdah
3. Laa ilaaha illallahu wahdahu laa syariikalah
4. Laa ilaaha illallahu lahul mulku walahul hamdu
5. Laa ilaaha illallahu walaa haula walaa quwwata illa billah.

Wallahu a’lam. Selamat beramal dan sampaikan. Ws.

No comments: