Friday, July 29, 2011

Pesan Dari Tafsir Al-Quran

Seseorang itu mestilah bergantung kepada KEBENARAN. Bukannya kebenaran bergantung kepada diri seseorang. 

Dari Tafsir Al-Quran Di Radio, Sheikh Ahmad Sonhadji Mohamad (1992). KL: Pustaka Al-Mizan. Surah Luqman : Ayat 21. ms 151.

No comments: