Wednesday, July 20, 2011

Pesan Syeikh Hamka kepada kita 4

Syaitan adalah musuh turun-temurun kita. Jangan berkompromi dengannya. Sentiasalah awas dan waspada. Janganlah lalai. Janganlah lengah. Tidaklah ada sesuatu ajakan syaitan pun yg akan mengajak kita masuk syurga.

Rujuk: Tafsir Al-Azhar, Prof Dr Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (Hamka), 1988. PT Pustaka Panjimas : Jakarta. Juzuk 22, Surah Fathir : Ayat 6, muka surat 213.

No comments: