Saturday, May 18, 2013

Nak jauhkan diri daripada gangguan jin?

Salah satu kelebihan Ayat Kursi (iaitu ayat 255, Surah al-Baqarah)

Rasulullah SAW pernah bersabda, yang bermaksud: Sesiapa yang membacanya pada waktu pagi dipelihara daripada GANGGUAN JIN dan sesiapa membacanyanya pada waktu petang dipelihara daripada GANGGUAN JIN hingga pagi.

Hadith riwayat al-Hakim (1/562). Ditashihkan oleh al-Albany dalam Sahih al-Targhib wa al-Tarhib (1/273), dan dirujukkan kepada al-Nasa-i dan al-Tabarani, katanya Isnad al-Tabarani baik.

Rujukan: Sheikh Dr. Said bin Ali Wahf Al-Qahtani. Alih bahasa: Dr. Abdul Basit Abdul Rahman (2009). Perisai Muslim: Himpunan Doa dan Zikir daripada al-Quran dan al-Sunnah. Kuala Lumpur : Telaga Biru. ms 70.

No comments: