Thursday, January 19, 2012

Mencari Jodoh: Utamakanlah Agama Daripada Keturunan

Islam tidaklah sangat mementingkan kufu (mencari jodoh kerana keturunan). Pegangan Imam Malik: Kufu adalah tertentu bagi agama.

Maka agama sepatutnya lebih penting daripada keturunan.

Sumber: Tafsir Al-Azhar oleh Sheikh Hamka. Surah Al-Ahzab ayat 36. ms 35, 37, 38.

No comments: