Tuesday, January 03, 2012

Perut adalah punca segala kecelakaan

Berkata Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimallahullah:
Perut yang kenyang dari yang HALAL adalah punca segala kecelakaan.
Apatah lagi jika dikenyangkan perut itu dengan yang HARAM.

Punca: Buku Nasihat Agama dan Wasiat Iman oleh Imam Habib Abdullah Haddad. Terjemahan SyedPublish Post Ahmad Semait. Cetakan Kedua. Singapura: Pustaka Nasional. ms 376.

No comments: