Wednesday, March 14, 2012

Sesungguhnya Allah memuliakan kita...

Allah tidak menjadikan Islam utk menghinakan manusia. Bahkan Allah menjadi Islam sebagai cara hidup yang memuliakan manusia di dunia ini dan di akhirat nanti. Lihatlah disekeliling.

Manusia sebagai makhluk terbaik ciptaan Allah {lihat ayat 5, Surah At-Tin, terjemahannya: Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya) } mendapat cara hidup yang terbaik dariNya, iaitu Islam.

Rasulullah SAW telah bersabda: "Tidak lah aku (Nabi SAW) diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak yang baik mulia "

Takhrij & Tahqiq Hadith Di atas:

Kata Syaikh Al-Muhaddith Abi `Abd Al-Rahman Muhammad bin Mahmud bin Mustafa Al-Iskandraniy: 

"Sahih: Di keluarkan oleh Al-Imam Ahmad (2/381), Al-Bukhari dalam Al-Tarikh Al-Kabir (7/188), dan Ibn Sa'ad dalam Al-Tabaqaat (1/192), dan Al-Kharaithi dalam Makarim Al-Akhlak (1), dan Al-Hakim (2/613) dan Al-Baihaqi dalam Al-Sunan (10/191-192) dan Syu'ab Al-Iman (14/134/7609) dan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Jami' (1/93) kesemuanya dari Muhammad bin `Ajlan dari Al-Qa'qaa' dengannya. 

Berkata Al-Hakim: "Hadith ini Sahih atas syarat Muslim dan dia tidak mengeluarkannya" dan ia di benarkan oleh Al-Zahabi (iaitu kata Al-Zahabi: atas syarat Muslim - pent), dan berkata Al-Hafiz Al-Maghrib Abu Umar Ibn `Abdil Baar dalam Al-Tamhid (24/333-334): "ia adalah hadith Sahih yang bersambung dari wajah (iaitu jalurnya) yang Sahih dari Abu Hurairah dan lain-lain"

Rujukan:

http://al-ahkam.net/​forum09/​viewtopic.php?f=156&t=39713

http://www.islam.gov.my/en/menjaga-pergaulan-dan-tingkah-laku-oleh-ustazah-nizatul-shasha-binti-danian-jakim
No comments: